KlimaKravet er en støttegruppe for politiske partier som driver ansvarlig klimapolitikk
< >
 • KlimaKravet

  Vi som står i KlimaKravets manntall vil
  kun stemme på partier som:

     - Forplikter sin politikk på togradersmålet.

     - Har en konkret og tydelig politikk for
       hvordan Norge skal redusere sine utslipp i tide til å nå togradersmålet.

  FNs klimapanel legger føringene for hva som er en ansvarlig klimapolitikk.

  KlimaKravet
 • Utgangspunktet  Verdens CO2-utslipp øker, til tross for at FNs 
  klimapanel sier at vi må redusere utslippene. 

  Reduksjonen må skje raskt dersom vi 
  skal unngå alvorlige konsekvenser.

  Ditt og mitt bidrag alene vil alltid bli kun en dråpe i havet.
  Derfor må valget om å snu klimautviklingen være et overordet politisk valg.
  Utgangspunktet
 • Utfordringen  Effektive klimatiltak kan bli dyre og vil kreve endring i samfunnet.
  Partier som foreslår upopulære tiltak risikerer velgerflukt.
  Dermed priortieres i dag saker som er mer populære enn klimasaken.
  Det er uansvarlig!

  ”En ansvarlig skipper setter ikke folk til å vaske dekk,
  mens skuta synker fordi den er lekk.”

  Den eneste ansvarlige politikken er å sette klimasaken foran alle andre saker. 
  Alt annet er å godta konsekvensene av klimaendringene
  og at det vil ramme kommende generasjoner.

  Utfordringen
 • Løsningen  Vi samler oss i KlimaKravet.

  Fra nå av går våre 985 stemmer ved alle kommende valg
  kun til partier som går for å nå togradersmålet.

  Meld deg inn og vær med på å bestemme at Norge
  gjør sin del for å gi en levelig klode videre
  til våre barn!

  Løsningen

ÅPENT BREV TIL NORGES POLITIKERE

Som du kan se på våre nettsider, er det 1045 velgere som følger med på deg og ditt parti.  Det er én ting vi er spesielt opptatt av:  
En bærekraftig klode er en forutsetning for alt vi skal foreta oss i framtiden.

CO2-nivået i atmosfæren og i havet er så høyt at det kan få alvorlige konsekvenser om vi ikke gjør nok for å snu utviklingen.  


Nå er det på tide at... Les mer »

Senterpartiet har avgitt sitt svar.

22. August 2013 Av Roger Sjursen

Da har KrF avgitt sitt svar på KlimaKravet. Se Partienes svar.

Det enkelte parti står fritt til å svare på sin egen måte. Å ikke svare er også et svar. Vi legger til rette for at velgerne skal kunne vite om partiene oppfyller KlimaKravet.

KrF har avgitt sitt svar.

16. April 2013 Av Roger Sjursen

Da har KrF avgitt sitt svar på KlimaKravet. Se Partienes svar.

Det enkelte parti står fritt til å svare på sin egen måte. Å ikke svare er også et svar. Vi legger til rette for at velgerne skal kunne vite om partiene oppfyller KlimaKravet.